Liên hệ

Giá bán Bcons Polygon

  • Căn hộ 1PN -1WC -1BC – Diện tích 41m2
    Căn hộ 2PN -2WC -1 BC – Diện tích 51,43m2, 54,25m2, 58m, 60m2
  • Căn hộ 2PN-2WC -1BC góc view đẹp Diện tích 56m, 58,9m, 67m2
  • Căn hộ 3PN-2WC -1BC Góc Diện tích 65,7m2
  • Gía bán từ 1,47 tỷ đến 2,9 tỷ.